ACCOUNT

ได้รับการแจ้งชำระเงิน

ขอบคุณสำหรับการแจ้งชำระเงิน ทางเราได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว

ทางทีมงานจะดำเนินการต่อให้อย่างเร็วที่สุด ขอบคุณครับ

ท่านสามารถดูรายละเอียดการสั่งซื้อของท่านได้จากอีเมล
(โปรดเช็คในถังขยะ หรือ spam หากไม่พบอีเมลดังกล่าว)

 

กลับสู่หน้าหลัก