GoodDiet EP 49 : คำตอบของการล้างไก่สด Should you wash raw chicken?

เราไม่ควรล้างไก่สดก่อนปรุงอาหารจริงหรือ? วันนี้เรามาค้นหาคำตอบได้ที่ GoodDiet

Host, Guest

พล ตัณฑเสถียร, รศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์

บทความที่เกี่ยวข้อง


คำตอบของการล้างไก่สด Should you wash raw chicken?

ล้างไก่สดควรหรือไม่ สมัยเรียนโรงเรียนสอนทำอาหารฝรั่ง ตอนทำเมนูไก่ เชฟสอนไม่ให้ล้างไก่ หั่นไปก็ใช้กระดาษเช็ดซับกันไป เรียนออนไลน์ที่เป็นเชฟแถบตะวันตก เชฟแยกส่วนไก่ให้ดูเสร็จ ก็รีบล้างมืออย่างจริงจังมาก เคยทำแบบสอบถามวัดระดับความรู้พื้นฐานในการทำอาหาร ก็มาผิดข้อนี้ด้วย เพราะในแบบสอบถามนั้นตอบว่าต้องล้าง งงสิทีนี้ เมื่อศึกษาหาคำตอบ คำตอบที่ได้มาก็คือ ถูกทั้งสองข้อครับ เราต้องดูแล้วแต่สถานการณ์ไปครับ ไก่สดของฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะทำความสะอาดมาอย่างดี ก่อนที่จะนำไปแช่แข็ง ทำให้การเกิดเชื้อโรคมีโอกาสน้อย เขาจึงมองว่า ถ้าเรานำไก่ที่สะอาดแล้วมาล้าง อาจจะทำให้เชื้อเซโมนีลล่ากระจายไปกับน้ำ ติดตามเสื้อผ้า ภาชนะ หรืออ่างชำระล้างได้ แต่คำแนะนำนี้ ใช้ในแถบประเทศตะวันตกเท่านั้น แต่ในบ้านเรา หลังจากไก่ถูกชำแหละ เราไม่ได้แช่แข็ง แต่ไก่จะถูกส่งผ่านพ่อค้าคนกลาง มายังตลาดสด หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต บางทีก็มาแพ็คใหม่อีก หรือกองในพื้นที่เปิดให้ตักเอง เพราะฉะนั้น โอกาสที่ไก่จะมีเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรียติดอยู่ตามเนื้อตามหนังก็มีมากกว่า นั่นเป็นเหตุผลที่บ้านเราไม่มีใช้คำแนะนำเหมือนในแถบตะวันตก สรุปก็คือ ดูตามสถานการณ์ไป ถ้าที่มาของไก่ของเราดูน่าเชื่อถือ แพ็คมาแช่แข็ง เราก็ไม่จำเป็นต้องล้าง แต่ถ้ามาในแบบสด ไม่ได้แพ็คมาดี ก็มักจะมีเชื้อติดมาจากเขียงจากมีดอย่างแน่นอน ดังนั้น ก็ควรล้างก่อน และแน่นอนครับ เมื่อเราล้างไก่ เราก็ต้องทำความสะอาดมือ และอุปกรณ์บริเวณที่เราล้างไก่ให้ดีด้วยเช่นด้วยกันนะครับ   ฟัง Podcast ประกอบบทความได้ที่ GoodDiet EP 49 : คำตอบของการล้างไก่สด Should you wash raw chicken?