กระเพาะปลาแกงใบยี่หร่า (Fish maw in Tree Basil Curry)

กระเพาะปลา นำมาปรุงในรูปแบบเมนูแกง เพิ่มเอกลักษณ์ด้วยใบยี่หร่า

12 October 2020

Chef/Host

เชฟ ธนากร พลอยสีชมพู

สูตรอาหารในวีดีโอนี้