กราโนล่า (Homemade Granola)

กราโนล่าแบบโฮมเมด สามารถปรับถั่วและผลไม้ได้ตามชอบ เก็บที่อุณหภูมิห้องได้ 2 สัปดาห์

1 July 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้