กล้วยบวชชี (Kluai Buat Chi)

กล้วยน้ำว้าเคี่ยวในน้ำกะทิ หอมกลิ่นใบเตย

15 March 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้