กะเพราหมูกรอบสูตรพี่บอย (Chef Boy’s Crispy Pork with Holy Basil)

กะเพราหมูกรอบสูตรนี้ นำมาจากตำราอาหารของเชฟบอย แห่งร้าน

23 February 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร