กุ้งซอสพริก (Ebi Chilli)

เป็นเมนูกุ้งสไตล์จีนเสฉวนที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่น โดย Chen Kenmin พ่อครัวซึ่งเป็นบิดาของเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนของรายการเชฟกระทะเหล็กเวอร์ชั่นญี่ปุ่น

15 September 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้