กุ้งผัดใบชะพลู (Stir-fried Prawns with Betel Leaves)

กุ้งผัดกับพริกแกง เพิ่มเนื้อสัมผัสและความหอมด้วยใบชะพลู ส่วนประกอบของกะทิเล็กน้อยสามารถเพิ่มความหอมมันให้กับกุ้งจานนี้ ได้อย่างดี

9 December 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้