กุ้งสะบัดผ้า Stripping Prawn

ดัดแปลงจากกุ้งห่มผ้า โดยซอยแป้งเปาะเปี๊ยะที่ใช้ห่อกุ้งให้เป็นเส้นบาง ๆ คลุมให้ทั่วกุ้ง เมื่อนำไปทอด ตัวแป้งบางส่วนจะกรอบเบา เป็นการเพิ่มมิติให้กับเนื้อสัมผัสอย่างง่าย ๆ

3 July 2024

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้