ก๋วยจั๊บน้ำข้น (Rolled Rice Noodles in Five-spices Broth)

เอกลักษณ์ของก๋วยจั๊บน้ำข้นอยู่ที่เครื่องที่มีความหลากหลาย นอกจากหมู เครื่องใน และเต้าหู้ สามารถเพิ่มไข่ต้ม หมูกรอบ หรือเครื่องต่างๆ ได้อีกมากมายตามต้องการ

8 September 2020

Chef/Host

เชฟ ธนากร พลอยสีชมพู

สูตรอาหารในวีดีโอนี้