ขนมถ้วยชาไทย (Thai Tea Coconut Pudding)

ขนมถ้วยตะไลในรสชาติที่แตกต่าง โดยตัวขนมชั้นล่างมากับรสชาไทยเข้มข้น

15 December 2023

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้