ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน (Thai coconut pancake)

ขนมไทยโบราณ โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสของมะพร้าว ชื่อขขมบ้าบิ่น มีเรื่องเล่าว่าเพี้ยนมาจากชื่อของผู้คิดค้นขนมขึ้นมา ซึ่งคือ ป้าบิ่น นอกจากความหอมมันของมะพร้าว สูตรนี้ ยังมีกลิ่นหอมของใบเตยที่โดดเด่น

2 July 2021

Chef/Host

สูตรโดย กิจติยา แคดี (เชฟเก่ง)

สูตรอาหารในวีดีโอนี้