ขนมมันเทศญี่ปุ่น (Baked Sweet Potato)

ฤดูใบไม้ร่วง โรงเรียนในญี่ปุ่นมักพาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาขุดมันเทศ คนญี่ปุ่นนิยมนำมันเทศมาหุงกับข้าว ใส่ในซุปมิโซ รวมถึงนำมาทำขนมมันเทศด้วยเช่นกัน

8 October 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้