ขนมสามเกลอ (Kanom sam kler)

ขนมสามเกลอ นิยมใช้ในงานมงคลสมรส มีลักษณะเป็นขนมก้อนกลมสามลูกจับวางติดกันแล้วนำไปทอด ถ้าทอดแล้วขนมติดกันดี สื่อความหมายว่าคู่สมรสจะรักกันยืนยาว แต่ถ้าหลุดไป 1 ลูก สื่อถือการมีบุตรยาก

23 June 2021

Chef/Host

กิจติยา แคดี (เชฟเก่ง)

สูตรอาหารในวีดีโอนี้