ขนมเทียนไส้เค็ม (Savory kanom tian)

ขนมเทียน นิยมใช้ไหว้ในเทศกาลสำคัญของชาวจีน มีทั้งไส้หวานและเค็ม ไส้เค็มมีถั่วเขียวเป็นส่วนประกอบหลัก ถ้าไส้หวานจะเป็นไส้มะพร้าวกวน

30 June 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้