ขนมเปีย (Kanom Pia)

ดัดแปลงจากขนมเกลียว แต่ขึ้นรูปเป็นเปีย นำไปเคล้ากับน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยว

27 July 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้