ขนมไทย : กล้วยไข่เชื่อม

ขนมหวานให้พลังงานมากประโยชน์ กล้วยไข่ที่ใช้ต้องห่ามไม่สุก เพราะเมื่อนำมาเชื่อมกล้วยจะไม่แตกเละ เลือกกล้วยไข่ไทยที่ผลเล็ก เมื่อเชื่อมจะได้เนื้อที่เหนียวอร่อย

22 January 2019

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้