ขนมไทย : ขนมกง

ขนมกง หรือ ขนมกงเกวียน มีลักษณะเป็นวงกลมและมีเส้นไขว้พาดกันคล้ายรูปล้อเกวียน เป็นหนึ่งในขนมห้าชนิดที่ใช้ในประเพณีสารทเดือนสิบทางภาคใต้ ในส่วนภาคกลาง นิยมใช้ในพิธีแต่งงานให้คู่บ่าวสาวครองคู่กันไปตลอด โดยมีความหมายถึงการหมุนไปข้างหน้า หรือการก้าวไปข้างหน้า เช่นเดียวกับพระธรรมจักร

4 December 2018

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้