ขนมไทย : ขนมข้าวกระยาคู

ในช่วงข้าวตั้งท้องก่อนฤดูเก็บเกี่ยว ชาวนาจะนำรวงข้าวตั้งท้องมาตำ เพื่อให้ได้น้ำนมข้าว แล้วนำมาเคี่ยวให้ข้นเป็นข้าวกระยาคู หรือข้าวยาคู รับประทานกับส่วนประกอบที่หาได้จากไร่สวน

12 February 2019

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้