ขนมไทย : ขนมชั้น

ขนมชั้น Steamed Pandan Layer Cake ขนมไทย สูตรทั่วไปจะทำ 2 สีสลับกัน สูตรนี้มาพร้อมกับการไล่สีสวยงาม Comes in 7 or even up to 9 layers, for those who think two-tones Kanom Chan is too mainstream, this recipe comes with perfectly ombre green

24 April 2018

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้