ขนมไทย : ขนมตะลุ่ม

ขนมตะลุ่ม ขนมไทยโบราณลักษณะคล้ายขนมถ้วย (ตะไล) แต่มีหน้าเป็นสังขยา

29 January 2019

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้