ขนมไทย : ขนมต้มแดง

ขนมต้มแดงมีลักษะเป็นแผ่นแป้งแบนไม่มีไส้ คลุกกับมะพร้าวและน้ำตาลโตนดที่เคี่ยวจนเหนียวเป็นสีแดง สมัยก่อนนิยมใช้ในพิธีต่างๆคู่กับขนมต้มขาว เพราะเป็นขนมมงคล รวมไปถึงการไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะการบวงสรวงพระพิฆเนศ สูตรนี้ปรับจากสูตรของ ม.ล. เติบ ชุมสาย

5 March 2019

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้