ขนมไทย : ขนมผิง

ขนมผิง มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นขนมที่ได้รับอิทธิพลจากขนมสไตล์โปรตุเกส โดย “ท้าวทองกีบม้า” เป็นผู้นำเข้ามาเผยแพร่ โดยคำว่าผิงนั้นมาจากการนำขนมไปผิงไฟเพื่อทำให้ขนมสุก สูตรนี้เป็นสูตรจากเจ้าจอม ม.ร.ว.สดับ ในรัชกาลที่ 5

12 March 2019

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้