ขนมไทย : ขนมพระพาย

ขนมพระพายเป็นขนมที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานโดยเฉพาะภาคกลางของประเทศไทย โดยแป้งข้าวเหนียวที่ห่อหุ้มอยู่ด้านนอกสื่อถึงความเหนียวแน่นมั่นคง ส่วนตัวไส้ที่มีรสชาติหวานสื่อถึงความรักอันแสนหวานของคู่แต่งงาน โดยทั่วไปแล้วขนมพระพายจะมีหลากหลายสีสัน แต่สูตรนี้เราทำเป็นสีเขียวจากใบเตย หรือสีฟ้าจากน้ำดอกอัญชัน

2 April 2019

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้