ขนมไทย : ขนมหันตรา

มีไส้เป็นถั่วกวนเหมือนลูกชุบ ปั้นเสร็จนำไปชุบไข่แดงเหมือนเม็ดขนุน และหลังจากที่ทำเสร็จแล้ว จะมีไข่ที่โรยเป็นตารางห่ออีกที เป็นขนมไทยโบราณที่นิยมใช้ในงานหมั้น แสดงถึงการตีตราจองว่าหญิงมีคู่หมั้นแล้ว

11 December 2018

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้