ขนมไทย : ขนมอาลัวใบเตย

อาลัว ขนมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากขนมสไตล์โปรตุเกส โดยท้าวทองกีบม้าเป็นผู้นำเข้ามาเผยแพร่ ผิวด้านนอกกรอบ ด้านในนุ่ม คำว่า อาลัว หมายถึง เสน่ห์ดึงดูดใจ สูตรนี้มีกับสีเขียวจากใบเตย หอมด้วยน้ำลอยดอกไม้

5 February 2019

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้