ขนมไทย : ขนมเปียกอ่อนใบเตย

ขนมเปียกอ่อนใบเตย Piak Orn Bai Toey ขนมไทย EP13 ขนมโบราณหาทานได้ยาก คล้ายขนมเปียกปูนแต่จะไม่ใส่น้ำปูนใส สูตรนี้มีความหอมจากกลิ่นใบเตยเป็นเอกลักษณ์ Similar to Piak Poon, charcoal sweet Jelly, Piak Orn stands out for the pandan and coconut sensations.

6 June 2018

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้