ขนมไทย : ขนมเรไร

ขนมเรไร Rae Rai ขนมไทย EP11 หารับประทานยากขึ้นทุกที ตัวเรไร มะพร้าวทึนทึก น้ำกะทิ และน้ำตาลงาคั่วมันช่างลงตัวจริงๆ with its unique nest-like shape, Rae rai was mentioned in the “Verse of Food and Desserts” – a famous poetry by King Rama II of Siam.

22 May 2018

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้