ขนมไทย : ขนมโสมนัส

คุณท้าวทองกีบม้าใช้ไข่ขาวที่เหลือจากการทำขนม มาดัดแปลงเป็นขนมอบลักษณะเหมือนเมอแรงของฝรั่ง ใส่มะพร้าวคั่วหอม ๆ ลงไปผสม ตั้งชื่อว่าขนมโสมนัส เนื้อเบากรอบอร่อย แถม สื่อความหมายถึงความยินดี

9 October 2018

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้