ขนมไทย : ขนมไข่หงส์

ขนมไข่หงส์หรือชื่อเดิม ขนมไข่เหี้ย มีเรื่องเล่าว่า ในสมัยของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 มีพระประสงค์ที่ต้องการจะเสวยไข่ของตัวเงินตัวทอง ซึ่งสมัยนั้นนิยมทานกับมังคุด แต่ในช่วงเวลานั้นขาดแคลน เจ้าจอมแว่นซึ่งเป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่ 1 จึงทำขนมชนิดนี้ถวาย

8 January 2019

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้