ขนมไทย : ข้าวเหนียวถั่วดำ

นอกจากรับประทานกับหน้าต่างๆ แล้ว ข้าวเหนียวมูนยังสามารถรับประทานกับแกงบวดชนิดต่างๆ ได้ อย่างเช่น ถั่วดำแกงบวด

30 October 2018

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้