ขนมไทย : ถั่วกรอบแก้ว

ถั่วกรอบแก้ว ขนมทานเล่นรสหวานหอมที่มีส่วนประกอบหลักคือถั่วลิสงและงาขาว สามารถปรับใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ได้ ถ้าต้องการ

13 November 2018

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้