ขนมไทย : ทองหยอด

ทองหยอด Golden Ball ทองหยอดเป็นเสมือนคำอวยพรให้มีแต่ความร่ำรวย มีเงิน มีทองใช้ไม่รู้จักหมดสิ้น

4 September 2018

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้