ขนมไทย : บัวลอยญวน

จุดเด่นของบัวลอยญวนคือตัวไส้ ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับไส้ขนมเทียน ตัวแป้งสามารถทำได้หลากหลายสีสัน จะปั้นใหญ่เล็ก ทำได้ตามต้องการ

23 October 2018

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้