ขนมไทย : บัวลอยสามสี

บัวลอยสามสี Bua Loy ขนมไทย EP12 บัวลอยสูตรนี้มาด้วยกันถึง 3 รสชาติ ไม่ว่าจะเป็นเผือก ฟักทอง และใบเตย Literally, means ‘floating lotus’ these tiny glutinous rice flour dumplings come in 3 flavors; taro, pumpkin and pandan.

29 May 2018

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้