ขนมไทย : บุหลันดั้นเมฆ

บุหลันดั้นเมฆ กำเนิดในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงพระราชนิพนธ์ “บุหลันเลื่อนลอย” ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ส่วนกลางตัวขนมที่ทำจากไข่แดงสื่อถึงดวงจันทร์ในเวลากลางคืน และส่วนสีฟ้าของตัวขนมก็เปรียบเหมือนสีของก้อนเมฆยามค่ำคืน นอกจากนั้น ขนมบุหลันดั้นเมฆยังใช้เสี่ยงทายเรื่องหน้าที่การงาน โดยทำนายจากการหยอดส่วนของไข่แดงหรือดวงบุหรัน ถ้าออกมากลมสวยงาม อาจได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง แต่ถ้าบิดเบี้ยวไม่สวยแสดงว่าต่อไปหน้าที่การงานจะไม่ดี

19 March 2019

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้