ขนมไทย : ปลากริมไข่เต่า

ปลากริมไข่เต่า Pla Grim Kai Tao ขนมไทย EP3 ปลากริมตัวยาว ไข่เต่ากลมรี ในน้ำกะทิรสเค็ม และหวาน อธิบายละเอียดทุกขั้นตอน

27 March 2018

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้