ขนมไทย : มะพร้าวแก้ว

เนื้อมะพร้าวขูดเป็นเส้น เคี่ยวกับน้ำเชื่อมหลากสี สามารถแต่งกลิ่นได้ตามต้องการ

21 August 2018

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้