ขนมไทย : ลูกเดือย ข้าวเม่า มะพร้าวอ่อนน้ำกะทิ

ดัดแปลงมาจากข้าวเม่ารางน้ำกะทิ คำว่า “ราง” สื่อถึงการคั่วให้พองกรอบ เพิ่มความพิเศษให้กับเนื้อสัมผัสด้วยลูกเดือยและมะพร้าวอ่อน

18 December 2018

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้