ขนมไทย : เสน่ห์จันทน์

ขนมไทยโบราณที่มักถูกใช้ในงานมงคลสมรส เพราะเชื่อว่าเสน่ห์จันทน์เป็นคำที่มีสิริมงคล ทำให้คนรักคนหลงดังเสน่ห์ของผลจัน

4 September 2018

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้