ข้าวตังหน้ายำมะม่วงกุ้งสด (Prawn and Mango Salad on Rice Crackers)

ข้าวตังกรอบๆ มาพร้อมกับหน้ายำมะม่วงกุ้งสด ตัวน้ำยำข้นด้วยหอมเจียว จึงไม่แฉะ เหมาะกับการเสิร์ฟเป็นหน้าข้าวตัง หรือจะเสิร์ฟในกระทงทองก็ได้เช่นกัน

2 September 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้