ข้าวปิ้ง (Kao ping)

ข้าวปิ้ง เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทย ที่นำน้ำพริก และข้าวที่เหลือ มาดัดแปลงเป็นเมนูใหม่ที่แตกต่าง

28 July 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้