ข้าวผัดขี้เมาทรงเครื่อง (Drunken Vegetarian Fried Rice)

ข้าวผัดขี้เมารสกลมกล่อม หอมกลิ่นพริกกระเทียม มากับเครื่องที่หลากสีหลากสัมผัสมากคุณค่า

24 December 2020

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้