ข้าวผัดหอยลายเบคอนกรอบ (Fried Rice with Clams and Crispy Bacon)

ข้าวผัดหอยลาย กลมกล่อมด้วยรสของกระเทียม โคชูจัง โชยุ และเนย มาพร้อมกับเบคอนกรอบๆ

25 July 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร, นกุล กวินรัตน์

สูตรอาหารในวีดีโอนี้