ข้าวหน้าไก่เห็ดหอม (Chicken and Shiitake Gravy Rice)

หน้าไก่เนื้อนุ่มรสกลมกล่อม หอมด้วยขิงและเห็ดหอม เสิร์ฟมาข้นๆ บนหน้าข้าว

10 August 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้