ข้าวอบสับปะรด (Pineapple Baked Rice)

ข้าวผัดสับปะรดที่มากับเครื่องมากมาย เสิร์ฟในลูกสับปะรด อบมาร้อนๆ ก่อนเสิร์ฟ

29 April 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้