ข้าวเหนียวหมูคั่ว (Sticky Rice Ball with Stir-fried Pork)

แรงบันดาลใจจากข้าวเหนียวหมูปิ้ง ผสมผสานกับข้าวปั้นโอนิกิริ กลายเป็นเมนูข้าวเหนียวเคล้ากับหมูสับปรุงรส ปั้นเป็นคำ

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้