คะน้าหมูกรอบไฟแดง (Stir-fried Chinese Broccoli and Pork Belly)

คะน้าหมูกรอบสูตรนี้ เป็นการเตรียมส่วนประกอบทั้งหมดให้พร้อม แล้วใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในน้ำมันที่ร้อนจัดเพียงชั่วครู่ ก็พร้อมรับประทานแล้ว

23 April 2020

Chef/Host

เชฟ ธนากร พลอยสีชมพู

สูตรอาหารในวีดีโอนี้