คาราเมลคัสตาร์ดสไตล์ญี่ปุ่น (Purin)

พูริน คือ คารามเลคัสตาร์ดสไตล์ญี่ปุ่น คำว่า พูริน มาจากพุดดิ้ง นั่นเอง

24 October 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้