คุกกี้พีนัทบัตเตอร์บลอสซั่ม (Peanut Butter Blossoms)

คุกกี้พีนัทบัตเตอร์บลอสซั่ม กำเนิดปี 1957 เป็นคุกกี้ที่นิยมรับประทานในช่วงเทศกาลวันหยุดในอเมริกา มีจุดเด่นที่รสพีนัทบัตเตอร์ และช็อกโกแลตคิสเซสตรงกลางตัวคุกกี้

21 December 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้